dijous, 4 d’abril de 2013

Parlem amb el President

Donem la benvinguda a una nova associació i una nova pàgina (encara en obres), al darrera de les quals hi ha l´Andrea Acquarone (a qui a més podem gairebé considerar co-autor d´aquest blog). L´Andrea ens en parla i ens explica com l´associació va sorgir mig de casualitat:

Ativitæ do prescidente Voeiva che no l’è goæi inscrive a comunitæ lìgure a sto fèstival, coscì che me domàndan: "a nomme de quæ asoçiaçion ò ente ti ô faiesci"? O mòdolo de inscriçion o no prevedeiva che fise un scìngolo a prezentar a petiçion,ma mi no ghe n'aivo asoçiaçioin, coscì n'emmo fæta unha; a se ciamma Che l'inse!, e a vorieiva vegnir comme l'Òmnium català. Pasin pasetto, se gh'aviemo o tempo, se faià tutto (no ve diggo d'anave a vedde o scito www.lengoaligure.org, dæto che o l'è ancon ben ben in derer, ma ciù avanti o saià un riferimento pe tutti quelli che gh'à cao a nòstra lengoa).
N'ea manco na setemanha che ç'eimo constitoii e za ariva a primma intervista a-a televixon – in sce Tele-liguria. A combinaçion a l'è næta perché un di mæ amixi, parteçipante a sto progetto, o l'à incontrou inte un bar o figgio de Pippo di Trilli,o Vladi,o se gh'è misso a parlaghe, e scicomme o Vladi o gh'à un programma a-a tele, o l'à vosciuo invitar o prescidente de l'asoçiaçion, òsæ mi, pe far da pubriçitæ a l'iniçiativa.
A seja dòppo a registraçion son scinha stæto invitou a anar a sentir o conçerto che sti Neuvi Trilli fàvan a Peggi, in sciô longomar. Confesso che no l'avieiva dito, ma me son demoou in davei, perché intanto gh'àn dæto ina bòtta de neuvo a-e cansoin e a-e mùxiche, con un percuscionista cuban ch'o l’è un invexendon– coscì che a mæ galante ch'a m'aiva acompagnou a l'à posciuo balar, a s’è fæta pigiar da l’alegrìa, e se a l'è contenta lê ô semmo niatri ascì – e pòi perché sto fæto do "prescidente" ("gh'emmo chì o prescidente de l'asoçiaçion Che l'inse!..") o l'è vegnuo fito un scherso: "Vladi stanni atento a comme ti parli, che gh'è lì o prescidente che o contròlla che no ti digghi di sgoaroin"; te lascio dir mi còse contròllo, meschinetto che parlo ancon a strapelli1. Ma scimpàtichi asæ i Neuvi Trilli! Bravi! E bizà che into futuo femmo quarcòsa insemme: magara un grande fèstival de stæ, con atri artisti che càntan in lìgure, comme Marco Cambri e Roberta Alloisio, l’Orchestra Bailam, e pe coscì di atri ancon. Intanto, semmo rimasti che î agiutto pe-a scritua di testi.
1- Parlar a strapelli ò strepelli, veu dir arestase de maniman into parlar perché te fàrtan e paròlle. L’è o contraio do parlar “fluent”, comme dixe i ingleixi.

 Activitats del President No fa gaire volia inscriure la comunitat lígur a aquest festival, i em pregunten: "en nom de quina associció ho faries"?. El formulari d´inscripció no preveia que un particular presentés la petició, però jo no en tenia, d´associació, o sigui que n´hem fet una; es diu Che l´inse!* i voldria ser com l´Òmnium català. Pas a pas, si tenim temps, tot es farà (no us dic d´anar a visitar la pàgina www.lengoaligure.org, donat que és encara ben endarrerida, però més endavant serà una referència per tothom qui estimi la nostra llengua).
No feia ni una setmana que ens havíem constituït i ja arriba la primera entrevista a la televisió, a Tele-Ligúria. La casualitat va sorgir perquè un amic meu que participa al projecte va trobar en un bar el fill de Pippo dels Trilli**, en Vladi, hi va parlar i, donat que el Vladi té un programa a la tele, va voler convidar-hi el president de l´associació, o sigui a mi, per donar publicitat a la iniciativa.

 L´endemà al vespre fins i tot em van convidar a anar al concert que aquests nous Trilli feien al passeig marítim de Peggi. Confesso que no ho hauria dit, però em vaig divertir de debò, perquè han donat un nou impuls a les cançons i la música, amb un percusionista cubà que anima el cotarro -de manera que la meva xicota, que m´havia acompanyat, va poder ballar, es va deixar endur per l´alegria, i si ella està contenta ho estem també nosaltres- i a més perquè aquesta història del "president" ("aquí tenim el president de l´Associació Che l´inse!") de seguida ha esdevingut una broma: "Vladi vigila com parles que hi ha el president que controla que no facis errors"; pots comptar el que controlo pobre de mi, que parlo a empentes i rodolons. Però molt simpàtics els Nous Trilli. I cal que en el futur fem alguna cosa junts: potser un gran festival d´estiu, amb altres artistes que canten en lígur, com en Marco Cambri i la Roberta Alloisio, l´Orquestra Bailam, i molts altres. De moment, hem quedat que els ajudaré a escriure textos.
 * Che l´inse? ('començo?') és la frase amb que un jove apodat Balilla va començar
la insurrecció dels genovesos contra els ocupants austro-piemontesos. Es tracta d´un
dels fets més coneguts i emblemàtics de la història de la Ligúria.

   El verb insar correspon en molts contextos al català (i castellà dialectal) 'encetar',
tot i que les respectives etimologies semblen diferents, o a 'iniciar': insâ o pandôçe
'encetar (començar) el pastís'. 

   (una curiositat: com a confirmació que la figura del Balilla és encara evocada sovint
citem aquest blog on l´autor va fer fa unes setmanes un curiós -i creiem que deliberadament agosarat- paral.lelisme entre el Balilla i un altre genovès que ha esdevingut probablement el polític -o l´antipolític- més conegut d´Itàlia).


** Els Trilli van ser un grup musical genovès que combinava humor i música tradicional. Els Nous Trilli, pel que veiem, afegeixen a la combinació un punt de modernitat i multiculturalisme.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada